Search

Axtarış

Eyvazova  Qönçə  Malik qızı


Bakı Dövlət Universitetinin
Nanoaraşdırmalar Mərkəzinin aparıcı elmi işçisi.
PhD - Biologiya elmləri namizədi
İş telefonu: (994 12) 418-90-67
E-mail: eygoncha@gmail.com

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Eyvazova Q.M. 7.12.1951-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində anadan olmuşdur.  Eyvazova Q.M. ixtisasca  fizikdir. 1976-cı ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1987:  Bərk cisim ixtisası üzrə dissertasiya müdafiə etmiş və fizika-riyaziyyat elmləri namizədi olmuşdur.

1969-1974:  BDU-nun fizika fakültəsinin tələbəsi, Bakı

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

04.2010-cu ildən indiyə kimi: Nano Araşdırmalar Mərkəzinin  aparıcı elmi işçisi,  BDU
2009-04.2010: Fizika Problemləri İnstitutunun böyük  elmi işçisi , BDU
2005-2009:  Fizika Problemləri İnstitutunun elmi işçisi , BDU
1992-2005: Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının elmi işçisi , BDU
1987-1992:  Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının kiçik elmi işçisi, BDU
1978-1987:  Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının böyük mühəndisi, BDU
1977-1978: Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyasının kiçik elmi işçisii, BDU
1976-1977: Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının laboratoriyasının mühəndisi, BDU


TƏDQIQAT SAHƏSI

Nanomateriallar, nanocompozitlər və iki mühit sərhəddində baş verən fiziki proseslər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2010,  August, Edinburg, 19th İnt. Symp.of the Applications of Ferroelectrics
2009,  September, Warsaw, Poland, E-MRS  Fall Meeting.
2009,  October, Aveiro, Portugal, COST 539 Action:  (ELENA) 6-th Workshop
2009,  Fevral , Madrid, İspaniya, COST 539 Action:  (ELENA) 6-th Workshop
2008,  July, Sydney, Australia, International Conference on Electronic Materials
2008,  September, Ivanovo, Russia; Inter. Conf. «Kinetics and mechanism of crystallization,   Crystallization  for   nanotechnology and Medicine »
2008,  October, Iran, Tabriz, Inter. Cong. on Nanoscience& Nanotechnology
2008,  May, Moscow, Russia; 20 Inter. Cong. on Photoelectronics
2008,  June, Baku, Azerbaijan, Actual Problems of Physics
2007,  July, Singapore, Inter. Conf. ICMAT
2007,  November, Moscow, Phryazino, Russia; Conf. «Nanotechnology-producing 2007»
2007,  May-June, Strasbourg, France, E-MRS 2007 Spring Meeting, Symposium A
2007,  September, Warsaw, Poland, E-MRS 2007, Fall Meeting.
2007,  October, Frascati, Italy, International Simposium: Nanoscience & Nanotecnology
2007,  October, Crimea, Ukraine, International conference Functional Materials
2006,  November, Moscow, Phryazino, Conf. «Nanotechnology-producing 2006»
2006,  November, Rome, Italy, Inter. Conf. on Nanoscience and Nanotechnology
2006,  October-November, San Francisco, California, 3rd International Congress of Nanotechnology
2006,  may, Ankara, Turkey; 3rd Inter. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering
2005,  September, Baku, Azerbaijan, Light in Nano-Size Solids I Inter. Scientific Seminar

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

Surface Engineering and Applied Electrochemistry , V. 45, No 2 , p. 167-170, 2009, M. B. Muradov, A. Sh. Abdinov, R. H. Hacımamedov, G.M.Eyvazova, Dielectric properties of nanocomposites on the basis of copper sulfide nanoparticles and a polymer matrix
J. Of Optoelectronics And Advanced Materials
– Rap. Comm., V. 2, No. 12, p. 775 – 778, 2008, M.B.Muradov, G.M.Eyvazova, R.Turan, A.M. Maharramov, Effective mass and peculiarity of optical properties of Cadmium Sulfide nanoparticles
Nanotexnika
, N3, p. 56-59, 2008, M.B. Muradov, G.M. Eyvazova, R.Turan, Y.К. Azizian, A.M. Maharramov, S.А.Таlibovа, Some features of the optical properties of cadmium sulfide nanoparticles
Applied Physics
, No 4, p. 135-138, 2008, M.B. Muradov, G.M. Eyvazova, R.H. Hajimamedov, M.A. Nuriyev, Dielectrical relaxation in CdS/PVA nanocomposites
Fizika
, c. 14, № 2, p. 41-43, 2008, Yashar Azizian, Muradov M.B., Mamedov R.K., Khodayari A., Eyvazova G.M., Formation of PVA-capped CdSe nanocrystals under ultrasonic waves
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
, V. 43, No 6, p. 512-515, 2007, Muradov M.B., Nuriyev M.A., Eyvazova G.M., Sensitivity of Composites Based on Gelatin and Nanoparticles Cu2S and CdS to Vapors of Some Organic Compounds
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
, V. 43, No 5, p. 391-394, 2007, Muradov M.B., Nuriyev M.A., Eyvazova G.M., Electric conductivity of nanocompounds based on polymer and chalcogenide semiconductors CdS, Cu2S
J. Of Optoelectronics and Advanced Materials
-OPEN J-Gate-Worlds, V. 9, No 5, p.1411-1413, 2007,Muradov M.B. , Eyvazova G.M., Bagirov A.N., The effect of solutions consentrations on the optical properties of CdS nano-particles formed in the polymeric matrix volume
Nanotexnika
, No 2, p. 56-58, 2006, M.B. Muradov, G.M. Eyvazova, Bagirov А.N., Оrujev А.К. Effect of a solution to the optical properties of nanoparticles of CdS, formed in the polymer matrix
Phisika B
,  173, p.419-422, 1991, Nort-Holland.  Agasiev A.A.,  Akhundov Ch.G., Eyvazova G.M., Mamedov M.Z., Electroconductivity of SrTiO3 films with interdrain barriers
Ferroelectrics
, v.65, No 1-2, p.87-93, 1985, Lebedeva N.N., Mamedov A.M.,  Eyvazova G.M., Stable internal polarization in Bismuth Germanium Oxide crystals

BEYNƏLXALQ LAYİHƏLƏR

2005-2007 Qrant „3486“ STCU „Polimer matrisdə formalaşmış halkogenid yarımkeçiricilərin nanohissəciklərində diffuziya və ion mübadiləsi prosesləri“
2006-2008
Qrant “3840” STSU  “PTFE  sənaye  tullantılarının zərərsizləşdirilməsi beynəlxalq terrorizmlə mübarizə vasitəsi  kimi”)
2010-2012
Qrant TWAS  “CdS-CuS nanozərrəcikkləri əsasında polimer matrisdə nüvə-örtük tipli strukturların alınması və kompozit materialların optik və elektrik xassələrinin tədqiqi”
2010-2013
Qrant Avropa Komissiyasiyasının 7-ci Çərçivə Proqramı “Elektronika və fotonika üçün nanotexnəlogiya platforması”


 

Bookmark and Share