Search

Axtarış

 

Tel:+(994) 418 90 67
e-mail:nezerov_maqsud@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMATNəzərov Maqsud 30/045/1990 -ci il tarixində anadan olmuşdur.
Ünvan: İ. Mehdiyevl küç. 11a,f.35,Azərbaycan, Bakı .

Z.Xəlilov 23.Bakı Dövlət Universiteti, AZ370148 Tel: (994 12) 418 90 67

TƏHSİLİ

Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakultəsi, bakalavr 1-ci kurs

TƏDQIQAT SAHƏSI

Nanokompozitlərin elektrik xassələri.

Bookmark and Share