Search

Axtarış


Tel:+(994) 418 90 67
e-mail:amirovmarhamat@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Mərhəmət Ə. Əmirov 05/05/1990 -ci il tarixində anadan olmuşdur.
Ünvan :Nəsimi k. 32a, mən 52, Azərbaycan, Bakı

Z.Xəlilov 23.Bakı Dövlət Universiteti, AZ370148

Tel: (994 12) 418 90 67

TƏHSİLİ
Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakultəsi, bacalavr 2-ci kurs

TƏDQIQAT SAHƏSI
Məsaməli materiallar.

Bookmark and Share