Search

Axtarış

Tel:+(994) 418 90 67
e-mail:samo_18@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Salayev Z. Şamo 16/04/1989 -ci il tarixində anadan olmuşdur.
Ünvan Xətai rayonu neapol küç. 16, mən 67, Azərbaycan, Bakı .

Z.Xəlilov 23.Bakı Dövlət Universiteti, AZ370148 Tel: (994 12) 418 90 67

TƏHSİLİ
Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakultəsi, bakalavr 2-ci kurs

TƏDQIQAT SAHƏSI
Laylı ikiqat hidroksidlər əsasında alınmış nanokompazitlərin çirkab suların təmizlənməsində tətbiqi.

Seminar və konfranslar
2008. Laylı İkiqat Hidroksidlər və maqnetik Dəmir Oksidləri Əsasında Olan Nanokompozitlərin Suyun Təmizlənməsində İstifadəsi/S.Ə.Talıbova, V.R.İsmaylov, Ş.Z.Salayev, Q.M.Eyvazova, M.B.Muradov, A.M.Məhərrəmov,/ Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans,Bakı

Bookmark and Share